Apdovanojimų sistema

Mieli Lietuvos žygeiviai!

Maloniai prašome žygeivius-pretendentus į 2022 metų “Lietuvos Metų Žygeivis” ir “Lietuvos Metų Žygeivė” titulus, atsiųsti iš savo žygeivio paso duomenis, kilometrus iki 2022 metų liepos ____ d. (priedas Nr. 1 – 2021-2022 m. įskaitinių žygių sąrašas). Būtina nurodyti savo vardą ir pavardę, gimimo metus, mėnesį, dieną.

Informaciją siųsti el. paštu: vidmantas@pza.lt

 Apdovanojimo “Lietuvos 2022 metų žygeivis”, “Lietuvos 2022 metų žygeivė” reglamentas:

– žygeivis, žygeivė, kurie nuo vieno “Lietuvos žygeivių festivalis” (imtinai) (toliau LŽF) iki kito LŽF (neimtinai) savo Lietuvos žygeivio/žygeivės pase surenka daugiausiai įskaitinių kilometrų yra skelbiami einamųjų metų Lietuvos žygeiviu/ žygeive;

– jei dviejų ar daugiau žygeivių, surinkusių įskaitinių kilometrų per vienus einamuosius žygių metus skaičiai sutampa, tuomet metų žygeiviu skelbiamas žygeivis/žygeivė, kurio bendras surinktų įskaitinių kilometrų skaičius didesnis;

– jei dviejų ar daugiau žygeivių, surinkusių bendrą įskaitinių kilometrų skaičiai sutampa, tuomet Lietuvos metų žygeiviu skelbiamas vyresnis pagal amžių žygeivis/ žygeivė;

– “Lietuvos metų žygeivis”, “Lietuvos metų žygeivė” titulas suteikiamas tik vieną kartą. Laimėtojui įteikiamas apdovanojimas ir “Lietuvos 2022 metų žygeivis”, “Lietuvos 2022 metų žygeivė” sertifikatas.

– “Paguodos” prizui gauti gali dalyvauti visi Lietuvos žygeiviai/ žygeivės, kurie per einamuosius metus surinko daugiausiai įskaitinių kilometrų, tačiau nepretenduoja į Lietuvos metų žygeivio/žygeivės titulus. Pretendentais gali būti tie, kurie įskaitiniuose einamuosiuose metuose surinko maksimalų įskaitinių kilometrų skaičių;

– Į “Paguodos prizą gali pretenduoti, nuėję ne mažiau kaip ______ km.

– Jei žygis iš nuotolinių žygių ,,Vienui vieni“ ciklo, žygeiviai privalo atvažiuoti į žygio vietą bet kurią patogią jam dieną (žygio datos skelbiamos renginio aprašyme), nueiti pasirinktą trasą ir 24 val. eigoje atsiųsti el. paštu info@pza.lt trasos nuotrauką. Kitaip žygis nebus užskaitomas.

– jei žygis ne nuotolinis, o tradicinis, “gyvai” organizuojamas, žygeiviai privalo atvažiuoti į žygio vietą paskirtu laiku ir nueiti pasirinktą trasą. Kitaip žygis nebus užskaitomas.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS:

Nukopijuoti įskaitinių žygių pavadinimus, prie jų įrašyti nueitus kilometrus.

Pretendentas asmeniškai siunčia teisingai užpildytą informaciją, pats suskaičiuoja ir įrašo bendrą kilometrų skaičių. Taip pat nurodo savo kontaktinį telefono Nr.  Failus siųsti Word programoje. Neteisingai, nepilnai užpildyta žygių ataskaita nebus užskaityta.

Žygeiviai gali pretenduoti į apdovanojimus 2022 metų titulams gauti:

– “Ąžuolinis Lietuvos žygeivis” (500+ įskaitinių kilometrų), gali pretenduoti tik vaikai iki 15 metų amžiaus imtinai;

– “Varinis Lietuvos žygeivis” (1000+ įskaitinių kilometrų);

– “Bronzinis Lietuvos žygeivis” (2500+ įskaitinių kilometrų);

– “Sidabrinis Lietuvos žygeivis” (4000+ įskaitinių kilometrų);

– “Auksinis Lietuvos žygeivis” (6000+  įskaitinių kilometrų);

– “Deimantinis Lietuvos žygeivis (8500+ įskaitinių kilometrų);

– “Platininis Lietuvos žygeivis” (11000+ įskaitinių kilometrų).

Atsiųsti iš savo žygeivio paso duomenis, kilometrus iki 2022 m. liepos mėn. ____ dienos. Būtina nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinį tel. Nr. Ir įrašyti kiek kilometrų surinko iki Lietuvos žygeivio festivalio. Informaciją siųsti el. paštu: vidmantas@pza.lt

Visi pateikę informaciją pretendentai į aukščiau nurodytus apdovanojimus, privalo atvykti į registraciją ne vėliau kaip iki 2022 m. ________ mėn. _____d. iki _____ valandos. Dokumentus apdovanojimams pateikti prie pasų registracijos stalo, atiduodant žygeivio pasą duomenų sutikrinimui. Pasuose bus įdedami apdovanojimo spaudai. Žygeivio pasas bus grąžintas kartu su įteikiamu apdovanojimu.

Žygeiviui/žygeivei, nepateikus ar neatvykus nurodytu laiku, nors ir informacija bus gauta el. paštu, apdovanojimas neįteikiamas. Apdovanojimo ceremonijos vieta ir laikas bus nurodytas LŽF programoje.

Pagarbiai,

PŽA

prezidentas Vidmantas Genys

Tel. Nr. +370 657 61037

Pridedami dokumentai:

Priedas Nr. 1 – Lietuvos metų žygeivio/žygeivės 2022 metų titului/vardui suteikimui, maksimalūs kilometrai, nuo 2021 m. LŽF iki 2022 m. LŽF.

Translate »