Naktinis žygis „PERGALIŲ IR KOVŲ KELIAIS“

FB_20140828_20_40_12_Saved_Picture

 

INFORMACIJA APIE ŽYGĮ

2014 m. spalio  11-12 d. ketvirtą kartą organizuojamas naktinis žygis “Pergalių ir kovų keliais”.

Žygio maršrutas: Radviliškis – Baisogala. Dalyviams teks tamsiu paros metu, pakartoti
1919 m. Lietuvos karių savanorių, operacijos Radviliškis-Šiauliai metu, atliekant manevrą įveiktą distanciją bei įveikti tą patį atstumą pėsčiomis. 60% maršruto nusidrieks lauko ir miško keliukais, 40% – asfaltuotais keliais, gatvėmis. Žygio dalyviai ne tik keliaus su Lietuvos karo istoriją susijusiomis vietomis, bet ir turės praeiti kelis improvizuotus patikrinimo postus: dalyvius gali stabdyti ir reikalauti dokumentų Sovietų Sąjungos represinės žinybos kariai (NKVD), Lietuvos laisvės kovos Sąjūdžio dalyviai, pulkininko Bermonto Avalovo kariuomenės likučiai bei 1919 metų Lietuvos kariai savanoriai.

Pageidautina, kad žygyje dalyvausiantys kariai dėvėtų tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles. Civiliams būtina dėvėti tvarkingą sporto ar civilinę aprangą. Privaloma turėti žibintą, atšvaistą, šviesą atspindinčią liemenę, aprangą ir avalynę pritaikytą žygiams.

Žygio dalyvis, įveikęs visą trasą, gauna vardinį diplomą – pažymėjimą.

Organizatoriai žygio dalyvių komandų vardines paraiškas registruoja nuo 2014 rugsėjo mėn.1 d. iki 2014 spalio 5 d. nerijus@pza.lt Dalyvio mokestis – 20 litaų. Mokestį galima sumokėti starto vietoje. Užsiregistravusios komandos, dalyviai 2014 m. spalio mėn. 11 d. nuo 10.00 iki 16.00 atvyksta į Radviliškio miesto kultūros centrą  (Maironio g. 10, Radviliškyje)ir atsižymi registratūroje (Komandą registruoja, komandos vadovas). Čia išduodamos žygio kontrolės kortelės. Jaunesni žygyje dalyvauja tik su teveliais. Žygio finišo vieta 100 ir 50 km. žygeiviams Radviliškio raj. Baisogalos kultūros namai (Maironio g. 46, LT-82320 Baisogala, Radviliškio raj.). 24 km žygeiviams Mėnaičiai Radviliškio raj.

Žygio planas: 2014 10 1110.00 – 16.00 komandų registracija.

15.00 – 17.00 iškilmingos palydos.

17.00 – startas.

 

2013 10 1300.00 – numatomi naktipiečiai įveikus pusę žygio maršruto.

06.00 – numatomas pirmųjų komandų finišas.

ŽYGIO  – „PERGALIŲ IR KOVŲ KELIAIS“

DALYVIŲ PARAIŠKA

 

20m.mėn.d.

 

Vardas, Pavardė Gimimo metai Užsakyti medalį Kelintas šis žygis Su žygio taisyklėmis susipažinau.

Parašas

1 Vardenis Pavardenis 1969 TAIP 3
2 Pavardenis Vardenis 1972 NE 2

Pateikusioja paraiška vardas pavardė, parašas

 

NAKTINIO ŽYGIO „PERGALIŲ IR KOVŲ KELIAIS“ TAISYKLĖS

 

Žygio „Pergalių ir kovų keliais“ ( toliau – žygis) tikslas – plėtoti glaudesnį Lietuvos Respublikos karių ir civilių bendradarbiavimą, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, puoselėti kultūros, istorines tradicijas, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą. Žygis skirtas Lietuvos kariuomenės savanorių pergalės prieš Bermonto kariuomenę atminimui. Žygis organizuojamas kiekvienais metais spalio, lapkričio mėnesį, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 21 dienos. Žygis yra nekomercinis renginys, kuris kiekvienais metais įtraukiamas į Pėsčiųjų žygių asociacijos veiklos planus. Žygyje gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių kariai, civiliai. Žygyje galima dalyvauti tik grupės sudėtyje. Įveikdami maršrutą, žygio dalyviai ir jų grupės nesivaržo.

Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už savo asmeninius daiktus ir sveikatą (Žygio organizacinis komitetas sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį).

 

REGISTRACIJA

 

Žygio dalyviai registruojami pagal pateiktas registracijos formas. Registracijos laikas nurodomas žygio programoje.

 

MAITINIMAS

 

Dalyviai vieną kartą žygio metu vaišinami kareiviška koše ir arbata (įveikus pusę žygio maršruto), papildomu maistu žygeiviai apsirūpina patys.

 

KONTROLĖ

 

Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis: “KONTROLĖ”

Iš individualių dalyvių registracijos vietoje sudaromos grupės, paskiriant grupės vadovą.

Dalyvių grupės vadovas registracijos vietoje iš organizatorių pasiima grupės kontrolinę kortelę. Žygį galima pradėti tik pažymėjus šią kortelę starto punkte.

Žygio grupių vadai užtikrina, kad grupės narių skaičius, pažymėtas kortelėje, atitiktų grupės sudėtį kiekviename kontrolės punkte.

Atvykus į kontrolės punktą ar finišą, žygio grupės privalo būti pilnos sudėties ir tik tada registruojamos, leidžiama tęsti žygį ar jį užbaigti. Grupės narių skaičiaus pokyčiai fiksuojami kontrolės punkte. Iš grupės kontrolinės kortelės išbraukiami dalyvių, pasitraukusių iš žygio, vardai ir pavardės.

Poilsio vietose  galima apsirūpinti geriamuoju vandeniu, veikiančiuose prekybos taškuose nusipirkti maisto.

 

MARŠRUTAS

 

Žygio maršrutai:

24 km. Radviliškis – Daugėlaičiai – Varnioniai – Mėnaičiai.

50 km. Radviliškis – Daugėlaičiai – Varnioniai – Mėnaičiai – Balandiškis – Baisogala.

100 km. Radviliškis – Šniūraičiai – Aukštelkai – Daugėlaičiai – Varnioniai – Mėnaičiai – Balandiškis – Baisogala.

 

KOMANDOS, GRUPĖS IR ŽYGIO DALYVIAI

 

Komandos sudėtis:

– komandos vadovas;

– žygio dalyviai (ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 15 asmenų).

Komandos vadovas– palaiko ryšį su organizatoriais, atsako už:

– informacijos, susijusios su komanda, teikimą ;

– pagalbą organizatoriams, sprendžiant komandos administravimo klausimus;

– tinkamą organizatorių nurodymų ir taisyklių vykdymą;

– komandos drausmę;

– žygio dalyvių, kelių eismo taisyklių laikymąsi;

– grupės saugumą visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose;

– tvarką ir švarą kontrolės postuose, žygio trasoje;

Žygio dalyvis privalo:

 

– laikytis žygio taisyklių;

– laikytis kelių eismo taisyklių;

– turėti atšvaitą, žibintuvėlį ir šviesą atspindinčią liemenę;

– saugoti savo asmeninius daiktus;

– informuoti vadovą apie pasitraukimą iš žygio;

– susižeidus ar sutrikus sveikatai, kreiptis į medikus.

 

DRAUDIMAI

 

Žygio metu draudžiama:

– naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;

– bėgti;

– skleisti politinę agitaciją;

– pažeidinėti viešąją tvarką;

– pažeidinėti kelių eismo taisykles;

– šiukšlinti kontrolės postuose, poilsio vietose, žygio maršrute;

– vartoti alkoholinius gėrimus.

 

REIKALAVIMAI

 

Žygio metu privaloma tvarkinga sportinė ar civilinė apranga.

Kariai dėvi tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles arba tvarkingą sporto ar civilinę aprangą.

Visi žygio dalyviai privalo turėti atšvaitus ant rūbų ir šviesą atspindinčią liemenę.

Žygio dalyviai, pažeidę šias taisykles, diskvalifikuojami.

Žygio metu gali būti pateikti ir kiti nurodymai bei reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalo vadovautis.

 

FINANSAI

 

Žygis finansuojamas dalyvių (startinis mokestis) bei žygio rėmėjų lėšomis. Žygio dalyviai apmoka medalių gamybos išlaidas.

 

APDOVANOJIMAI

 

Diplomas įteikiamas dalyviams, įveikusiems 24 km. visą žygio maršrutą.

Medaliu apdovanojami asmenys:

– įveikę visą žygio maršrutą 50 ir 100 km;

– apmokėję medalio gamybos išlaidas;

– nepažeidę žygio taisyklių.

Žygio dalyviui, neįvykdžiusiam nustatytų reikalavimų, medalis ar jo simboliai neįteikiami, o paliekami žygio organizatoriui.

Pinigai už medalių ar jų simbolių gamybą negrąžinami.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu. Šių taisyklių papildymo ir pakeitimo iniciatyvos teisę turi Pėsčiųjų žygių asociacija.

SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS VISI DALYVIAI PRIVALO SUSIPAŽINTI. GRUPĖS VYRESNYSIS STARTO VIETOJE PATEIKIA DALYVIŲ SĄRAŠĄ SU PARAŠAIS, PATVIRTINANČIAIS SUSIPAŽINIMĄ SU TAISYKLĖMIS.

 

Translate »