Pėsčiųjų žygis "Pasieniečių keliais 2022"

ŽYGIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI                                

Tikslas – atminti ir pagerbti žuvusius Lietuvos ir Ukrainos pasieniečius.

Uždaviniai:

– propaguoti pasieniečio profesiją, keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, aktyvią ir sveiką gyvenseną

– skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių

– ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas

– tobulinti fizinį ir psichologinį pasirengimą

ORGANIZATORIAI

Renginį organizuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Pasieniečių mokykla, PŽA ir Lengvosios atletikos asociacija.

Informacija skelbiama: http://www.pasienietis.lrv.lt, www.pza.lt ir www.facebook.com/pzasociacija.

Kontaktai: Giedrius Geniušas, 861145464, pasienieciukeliais@gmail.com

DATA IR VIETA

Gegužės 14 d. Druskininkų pasienio užkarda, Mizarų g. 59, Druskininkai, https://goo.gl/maps/WXLyNaou5KufQPUy8

RENGINIO PROGRAMA

8–10 val. – atvykimas, startas

12–17 val. – žygio finišas, apdovanojimai

DALYVIAI

Gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai individualiai ir komandomis.

REGISTRACIJA

Tik internetu: https://forms.gle/W6dMhkxqXLeLuARf7

Registracija vykdoma iki gegužės 10 d.

Iki registracijos pabaigos galima daryti pakeitimus ir atsisakyti dalyvauti žygyje. Vėliau pakeitimai galimi tik atvykus į žygį starto metu.

DALYVIO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI

Simbolinis dalyvio mokestis:  be medalio – 5 €, su medaliu – 25 €

Simbolinis dalyvio mokestis su medaliu arba be medalio mokamas tik grynaisiais atvykus į renginį. Sąskaitų-faktūrų, kvitų neišrašome.

Atsisakius dalyvauti arba neįveikus žygio, dalyvio mokesčio negrąžiname.

Dalyvio mokestis bus panaudotas paramai Ukrainos pasieniečiams.

ŽYGIO TRASA

Ilgis ~25km, planuojamas įveikimo laikas 4-7 val.

Dalyviai startuoja savarankiškai nuo 8 iki 10 val.

Dalyviai turi įveikti trasą iki 17 val.

Žygio trasa, kontroliniai ir poilsio punktai žymimi specialiais ženklais, rodyklėmis bei juostomis.

DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Privalo laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų.

Privalo informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio.

Draudžiama skleisti politinę propagandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus.

Žygio metu turi tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus.

Įveikdami trasą, dalyviai (komandos) nesivaržo.

Draudžiama, įveikiant trasą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti.

Leidžiama dalyvauti su naminiais augintiniais.

Turi teisę laisvai skleisti savo nuomonę, pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti.

Dalyvis žygio metu pats atsako už savo gyvybę, sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

APDOVANOJIMAI

Įveikę trasą dalyviai apdovanojami diplomais ir medaliais (juos apmokėję). Medalių kiekis ribotas.

Medaliai:

III laipsnio, įveikti 1-3 žygiai Pasieniečių keliais

II laipsnio, įveikti 4-6 žygiai Pasieniečių keliais

I laipsnio, įveikti bent 7+ žygiai Pasieniečių keliais

KITA INFORMACIJA

Žygio startas ir finišas – Druskininkų pasienio užkarda.

Atvykti ir startuoti dalyviai gali pasirinktinai tarp 8 ir 10 val.

Starte/finiše ir trasos pusiaukelėje veiks tualetai.

Bus tiekiamas geriamasis vanduo.

Organizatoriai, vadovaudamiesi šiais nuostatais, pasilieka teisę žygio dalyvius diskvalifikuoti.

Translate »