Kviečiame į aštuntąjį ,,Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais“ žygį

2022 m. vasario 5 d. Daukšiai k., Marijampolės r.

Žygis skiriamas Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Pietų Lietuvos (Nemuno) srities vado Sergijaus Staniškio – Lito (1950.01.25 – 1953.02.03) atminimui.

ORGANIZATORIUS:

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės skyrius

PARTNERIAI IR RĖMĖJAI:

Pėsčiųjų žygių asociacija

Daukšių Kultūros Centras

Daukšių kaimo bendruomenė

Igliaukos seniūnija

ATSTUMAI:

22 km., 36 km

STARTAS IR FINIŠAS:
Daukšių Kultūros Centras (Sodybinė g. 3., Daukšiai, Marijampolės r.)

DATA/LAIKAS:
Vasario 5 d., šeštadienis

07:00 – 10:00 val. 22 km., 36 km. dalyvių atvykimas, galutinė registracija, startas iš karto po galutinės registracijos

iki 17:00 val. – žygis, apdovanojimai, išvykimas.

TRASOS:

Trasos žygio dieną markiruojamos purškiamais dažais ir/ar kryptinėmis rodyklėmis bei kuoliukais.

36 km. – raudona, 22 km. – geltona. Pietūs finiše, trasoje karšti gėrimai ir užkandžiai.

APDOVANOJIMAI:

Diplomai ir Antspaudai į Lietuvos žygeivio pasą.

DALYVIO STARTO MOKESTIS:

3 € – visos trasos vaikams iki 12 metų amžiaus (dalyvavimas tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).

7 €  –  suaugęs 22 km trasa
10 €  –  suaugęs 36 km trasa

+ 2 € – vėlyvas registracijos mokestis visoms registracijoms po 2022 vasario 1 d., taip pat registruojantis žygio dieną.

Taip pat:

  • Šaulių Sąjungos narių ir karių iki 18 metų grupės žygyje dalyvauja be startinio mokesčio (tik grupių registracija).
  • 5  € – Šaulių Sąjungos nariams nuo 18 metų, visos trasos (galutinės registracijos metu pateikti pažymėjimą).

APMOKĖJIMAS:
Dalyvių starto mokesčiai mokami vietoje, grynais, galutinės registracijos metu. Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas.

REGISTRACIJA:

Išankstinė dalyvių registracija siunčiama el.pšt‘u: info@pza.lt nuo 2022 sausio 19 d. iki 2022 m. vasario 1 d. Duomenys registracijai:

INDIVIDUALI REGISTRACIJA:
– Vardas, Pavardė
– Amžius
– Telefono nr.
– Pasirinktas atstumas: 22 km arba 36 km

GRUPĖS REGISTRACIJA:
– Grupės pavadinimas ir žygio pavadinimas
– MS WORD lentelėje surašyti grupės narių Vardus, Pavardes, amžius
– Pažymėti grupės vadovą ir grupės vadovo tel. nr.
P.S. Grupės vadovas, galutinės registracijos metu, pateikia atspausdintą galutinį grupės sąrašą.

KONTROLĖ:
Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis „KONTROLĖ“.

REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS:
Laikytis nustatytų žygio taisyklių:
Eidami keliais, laikytis kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
Žygio metu privaloma dėvėti šviesą atspindinčias liemenes, atšvaitus;
Saugoti savo asmeninius daiktus, sveikatą;
Žygio dalyvis susižeidęs arba sutrikus sveikatai ar dėl kitų priežasčių, privalo kreiptis į medikus tel. nr. 112.

DRAUDIMAI:
Žygio metu draudžiama:
Naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;
Skleisti politinę propagandą;
Pažeidinėti viešąją tvarką;
Pažeidinėti/nesilaikyti kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
Šiukšlinti žygio maršrute.

FINANSAI:
Žygis finansuojamas žygio dalyvių, rėmėjų lėšomis ir savanoriška veikla.

PAPILDOMA INFORMACIJA:
1 . Žygio dalyvių amžius neribojamas. Dalyviai jaunesni nei 16 metų amžiaus žygyje dalyvauja kartu su suaugusiaisiais, už juos atsako lydintieji asmenys;
2 . Žygio trasas dalyviai įveikia savarankiškai

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
1 . Žygio dalyviai privalo susipažinti su žygio taisyklėmis ir jomis vadovautis;
2 . Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, sveikatą;
3 . Žygio taisykles tvirtina, pakeičia, papildo tik žygio organizatoriai.
Oficiali, patvirtinta žygio informacija, žygio atnaujinimai ar pakeitimai skelbiami oficialiame Pėsčiųjų žygių asociacijos tinklalapyje www.pza.lt , Facebook paskyroje:

https://www.facebook.com/pzasociacija

4. Už trečių šalių skelbiamą informaciją, žygio organizatoriai neatsako.

KONTAKTAI
LKKSS Vinco Kudirkos Marijampolės skyriaus pirmininkas

Edgaras Rašimas +37068214958

Translate »