„KĘSTUTĖNAI“

Kęstutėnai 2020.09.12 Vilkdaubis

10-asis jubiliejinis pėsčiųjų žygis „KĘSTUTĖNAI“
Skirtas Lietuvos nepriklausomybės 30-osioms atkūrimo metinėms, LLKS Jungtinei Kęstučio apygardai.
TAISYKLĖS
2020 m. rugsėjo 12 d.
ŽYGIO TIKSLAI:
Tikslas: populiarinti Lietuvos istorijos, kultūros paveldo, teminius pėsčiųjų žygius Lietuvoje, vienyti Lietuvos Kariuomenę, VRM struktūras, Šaulių sąjungą ir civilius, populiarinti Kęstučio batalioną, Lietuvos kariuomenę ir partnerius.
ŽYGIO VIETA, STARTAS IR FINIŠAS:
Vilkdaubis, Viešvilės sen., Jurbarko r.
ATSTUMAI:
≈11 km., ≈21 km., ≈32 km.
Visos trasos likus iki finišo ≈ 2 km. praeis pro Kęstutėnų šlovės taką. Tai vandens ir kliūčių ruožas. Visi norintys galės išbandyti. Po finišo turėti pakaitinius rūbus.
ORGANIZATORIUS:
Pėsčiųjų žygių asociacija ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotas pėstininkų batalionas
PARTNERIAI:
LŠS LDK Kęstučio 7 šaulių rinktinė,
Jurbarko P. Paulaičio 701-oji šaulių kuopa
Jurbarko kultūros centro Smalininkų skyrius
DATA IR LAIKAS:
2020 rugsėjo 12 d.
08.00 – 10.00 val. – atvykimas, galutinė registracija, išėjimas į trasas pagal pasirinktus kilometrus, po galutinės registracijos, bendro starto nebus;
08.00 – 17.00 val. – žygis, apdovanojimai, išvykimas.
REGISTRACIJA:
Išankstinė registracija į žygį vykdoma nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. rugsėjo 8 d. imtinai (registracija su žygio atminimo MEDALIU vykdoma nuo 2020 m rugpjūčio 17 d. iki rugpjūčio 21 d. Galima bus užsisakyti medalius ir žygio dieną, medalių gamyba, užsakoma tik po žygio). Atvykusiems, neregistruotiems dalyviams, žygio dieną, registracija bus vykdoma prieš praleidimo punktą į karinę teritorija, įleidžiami bus tik užregistruoti, transporto priemonėms bus išduoti vienkartiniai leidimai. Griežtai laikytis karių nurodymų.
Registracija vykdoma elektroniniu paštu: info@pza.lt
INDIVIDUALI REGISTRACIJA:
– Vardas, Pavardė
– Pilna gimimo data
– Pasirinktas atstumas
– Medalis taip arba ne
GRUPĖS REGISTRACIJA:
– Grupės pavadinimas ir žygio pavadinimas
– Grupės dalyvių sąrašas: vardas, pavardė, gimimo data, pasirinktas atstumas
– Pažymėti grupės vadovą
– Grupės vadovo tel. nr.
– Medalis prie kiekvieno grupės nario, nurodyti taip arba ne
P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdinta galutinį grupės narių sąrašą.
DALYVIO STARTO MOKESTIS:
užsiregistravus ir padariusiems pavedimą iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. imtinai su žygio atminimo medaliu 24 € (dalyvavimas tik nuo 16 metų, jaunesni su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
užsiregistravus ir padariusiems pavedimą iki 2020 m. rugsėjo 8 d. be medalio – 7 € (dalyvavimas tik nuo 16 metų, jaunesni tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
3 € – vaikams iki 16 metų amžiaus (dalyvavimas tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
+3 € – vėlyvas dalyvio mokestis (visoms registracijoms ir visiems mokėjimams gautiems po aukščiau nurodytų registracinių terminų, taip pat registruojantis žygio dieną). Ši taisyklė galioja visiems žygio dalyviams.
Sumokėtas dalyvio mokestis neatvykus į žygį negrąžinamas.
REKVIZITAI:
Gavėjas: Pėsčiųjų žygių asociacija
Banko sąskaita: Luminor Bank AS Nr.: LT624010044300354974
(darant pavedimą BŪTINA nurodyti mokėjimo paskirtyje už „Kęstutėnai“ žygį, taip pat Vardus ir Pavardes už kokius asmenis pervedami pinigai)
KONTROLĖ:
Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis „KONTROLĖ“.
REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS:
Laikytis nustatytų žygio taisyklių:
Eidami keliais, laikytis kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
Vadovautis tik organizatorių trasų nuorodomis, rodyklėmis, pagal trasas spalvų juostomis;
Žygio metu privaloma dėvėti šviesą atspindinčias liemenes, atšvaitus;
Saugoti savo asmeninius daiktus, sveikatą;
Informuoti grupės vadovą arba žygio organizacinį komitetą apie savo pasitraukimą iš žygio;
Žygio dalyvis susižeidęs arba sutrikus sveikatai ar dėl kitų priežasčių, privalo kreiptis į medikus tel. nr. 112;
Žygio metu dalyviams gali būti nurodyti ir kiti žygio organizatorių reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis žygio metu.
DRAUDIMAI:
Žygio metu draudžiama:
Be leidimo, fotografuoti ar filmuoti karinėje teritorijoje;
Naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;
Skleisti politinę propagandą;
Pažeidinėti viešąją tvarką;
Pažeidinėti/nesilaikyti kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;
Šiukšlinti žygio maršrute, kontrolės/poilsio punktuose;
Nedeginti laužų tam neskirtose vietose, nemėtyti degančių nuorūkų. Neuždekime miškų, tai mūsų visų turtas.
FINANSAI:
Žygis finansuojamas žygio dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis, žygio partnerių savanoriška veikla. Žygio dalyviai apmoka žygio organizavimo išlaidas.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
1 . Renginio metu būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2 . Žygio dalyvių amžius neribojamas. Dalyviai jaunesni nei 16 metų amžiaus žygyje dalyvauja kartu su suaugusiaisiais, už juos atsako lydintieji asmenys;
3 . Kontrolės postuose bus geriamo vandens , todėl asmeniškai turėti puodelius, indus pasipildymui. Taip pat visiems registruotiems žygio dalyviams planuojamas maitinimas, tačiau atsižvelgiant dėl Covid- 19 viruso. Rekomenduojama, pasiimkite maisto savo poreikiams, žygio metui.
4. Rekomenduojama turėti savo indą maistui. Tuo prisidėsime prie aplinkos tausojimo;
5 . Žygio programa, maršrutai, medalis ir kita aktuali informacija bus skelbiama

http://www.facebook.com/pzasociacija

bei tinklapyje www.pza.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
1 . Žygio dalyviai privalo susipažinti su žygio taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu;
2 . Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, sveikatą;
3 . Žygio taisykles tvirtina, pakeičia, papildo tik žygio organizatoriai.
Oficiali, patvirtinta žygio informacija, žygio atnaujinimai ar pakeitimai skelbiami oficialiame Pėsčiųjų žygių asociacijos tinklalapyje www.pza.lt , Facebook paskyroje:

http://www.facebook.com/pzasociacija

4. Už trečių šalių skelbiamą informaciją, žygio organizatoriai neatsako.

KONTAKTAI
Pėsčiųjų žygių asociacija
Vidmantas Genys
Tel. nr.: +37065761037
Registracija
Vytenis Genys
Tel. nr. +37068528357
Kęstutėnai 2020 trasos
Kęstutėnai 2020 Diplomas
Translate »