„KNYGNEŠIŲ KELIAIS“

PĖSČIŲJŲ ŽYGIO 2020- 06-27 „KNYGNEŠIŲ KELIAIS“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pėsčiųjų žygio „KNYGNEŠIŲ KELIAIS“ (toliau žygis) nuostatai nustato žygio tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką.
2. Žygis skiriamas Knygnešystei, kuri įvardijama kaip XIX a. Lietuvos kultūros fenomenas, paminėti. 2004 m. UNESCO knygnešystę įvardijo kaip unikalų ir pasaulyje atitikmenų neturintį reiškinį. Spaudos draudimas Lietuvoje truko 40 metų (1864-1904m.). Slapta lietuviška spauda buvo gabenama iš tuometinės Prūsijos, Mažosios Lietuvos į Lietuvos teritoriją. Pirmąją slaptą knygnešių organizaciją įkūrė Žemaičių vyskupas M. Valančius. Lietuviškos spaudos platinimą Kurtuvėnų apylinkėse aktyviai organizavo Povilas Višinskis, bajoras, dvarininkas, Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis – Pūtvis.
Žygyje galima dalyvauti individualiai ir komandomis. Žygio dalyviai per nurodytą laiką turi įveikti pasirinktą atstumą. Įveikdami pasirinktą atstumą, žygio dalyviai ir komandos nesivaržo.
3. Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus.
4. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 14 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Žygio tikslas – įprasminti knygnešių atminimą, paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
7. Žygio uždaviniai:
7.1. skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą;
7.2. skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, bendruomenių;
7.3. ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;
7.4. skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą.
III SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS
8. Žygį organizuoja: Lietuvos generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos Šiaulių rinktinė, Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla.
Žygio partneriai – Kurtuvėnų regioninis parkas, Bubių bendruomenė, Bubių mokykla, Pėsčiųjų žygių asociacija.
9. Žygio vieta: Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas, Palendriai, LT – 86105 Kelmės r.
10. Atstumai: 15, 23, 32 km.
11. Startas ir finišas: Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas, Palendriai, LT – 86105 Kelmės r.
12. Programa.
12.1. Data: 2020 m. birželio 27 d.
12.2. 09.30 – 11.00 val. – atvykimas ir galutinė registracija;
12.3. 10.00 Mišios Šv. Benedikto vienuolyne;
12.4. 11.00 val. – bendras žygio startas;
12.5. 11.00 – 17.30 val. žygis, apdovanojimai, išvykimas.

IV SKYRIUS

REGISTRACIJA
13. Registracija į žygį vykdoma nuo 2020 m. birželio 12 d. iki 2020 m. birželio 25 d.
14. Registracija e. paštu: gppkarys@gmail.com
Informacija tel. 865767576
– Vardas, Pavardė – Pilna gimimo data – Telefono nr. – Pasirinktas atstumas
15. Grupės registracija:
KNYGNEŠIŲ KELIAIS 2020-06-27 Grupės vadovas: Vardenis Pavardenis 860000000
Eil. Nr. Vardas, pavardė Gimimo data Kilometrai Tel. Nr. Parašas
1 VARDENIS PAVARDENIS 1980-05-12 34 860000000
2 PAVARDIS VARDYS 1975-01-01 15 86501010
Grupės ir žygio pavadinimai;
„Word“ programos lentelėje surašyti grupės narių vardus, pavardes, pilną gimimo datą (jei karių grupė, įrašyti karinius laipsnius)
Nurodyti grupės vadovo vardą, pavardę, tel. Nr.
P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu pateikia atspausdintą grupės sąrašą su asmenų parašais.
V SKYRIUS
DALYVIO STARTO MOKESTIS
16. Dalyvio mokestis:
16.1. 5 Eur Diplomas ( savarankiškai dalyvauti leidžiama nuo 14 metų, jaunesniems – tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
16.2. 2 Eur – vaikams iki 14 metų amžiaus. (dalyvauti leidžiama tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
16.3. 5 Eur – papildomas dalyvio mokestis, registruojantis žygio dieną. Ši taisyklė galioje visiems žygio dalyviams.
17. Dalyvio starto mokestis mokamas vietoje atvykus į renginį, arba pavedimu: Lietuvos gen. P. Plechavičiaus karių sąj. Šiaulių rinktinė Sąskaita LT 337300010155105857, kodas 304835972
18. Juridiniams ar fiziniams asmenims pinigų priėmimo kvitai išrašomi renginio dieną.
VI SKYRIUS
PAPILDOMA INFORMACIJA
19. Renginio metu kiekvienas žygio dalyvis privalo dėvėti atšvaitus ar saugos liemenes.
20. Dalyvio diplomai įteikiami visiems žygio dalyviams, įveikus pasirinktą atstumą.
21. Žygio programa, maršrutai ir kita aktuali informacija bus skelbiama FB

http://www.facebook.com/pzasociacija

bei tinklapyje www.pza.lt
22. Žygis yra PŽA įskaitinis.

 

Translate »