Nuotolinių žygių ciklas ,,Vienui vieni“ Vienuoliktas žygis: Pusiaužiemis Nuo 2021 sausio 20 d.