"PASIENIEČIŲ KELIAIS 2018"

 PASIENIEČIŲ KELIAIS 2018

ŽYGIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas – atminti ir pagerbti Laisvės gynimo ir didžiąsias netektis, pirmosios 1940-ųjų metų sovietinės invazijos į Lietuvą aukos, žuvusio pasienio policijos Alytaus baro Ūtos pasienio sargybos viršininko Aleksandro Barausko 78-ąsias ir kitų pasieniečių žūties metines bei įamžinti istorinių įvykių pasienyje tęstinumą, paminėti Atkurtos Lietuvos Šimtmetį.
 2. Uždaviniai:

Propaguoti pasieniečio profesiją, keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, aktyvią ir sveiką gyvenseną;

Skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių;

Ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;

Tobulinti fizinį ir psichologinį pasirengimą.

 

ORGANIZATORIAI

 1. Renginį organizuoja Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Asociacija – Gyvūnų globos klubas „Draugo letena“, PŽA.
 2. Informacija skelbiama http://www.pasienietis.lt, pza.lt ir www.facebook.com/pzasociacija.
 3. Kontaktai: Giedrius Geniušas, 861145464, pasienieciukeliais@gmail.com.

 

LAIKAS IR VIETA

Žygis vyks gegužės 26 d. Pasieniečių mokykloje:

http://www.pasienietis.lt

https://goo.gl/maps/P9WVėvMWrftP2

 

RENGINIO PROGRAMA                                                                      

Gegužės 25 d.

15:00 – 22:00 val. – atvykimas ir galutinė registracija pageidaujantiems atvykti išvakarėse                            

Gegužės 26 d.

07:00 – 10:00 val. – atvykimas, galutinė registracija, žygio atidarymas

10:00 – 11:00 val. – žygio startas (Pasieniečių mokykla)

12:00 – 17:00 val. – žygio finišas, apdovanojimai, pasienietiška košė (Pasieniečių mokykla)

 

DALYVIAI

Gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai individualiai ir komandomis.

 

REGISTRACIJA

 1. Tik per registracijos formą internetu: https://goo.gl/forms/vnwOo7YAwiV47XwN2.
 2. Registracija su medaliu – iki gegužės 17 d., be medalio – iki gegužės 24 d.
 3. Iki registracijos uždarymo galima daryti pakeitimus ir atsisakyti dalyvauti žygyje. Vėliau pakeitimai galimi tik atvykus į žygį galutinės registracijos metu.

 

SIMBOLINIS DALYVIO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI

 1. Su medaliu, užsiregistravus iki gegužės 17, – 13 € pavedimu:

Asociacija – Gyvūnų globos klubas „Draugo letena“

Įmonės kodas 303023224

Luminor bankas

Sąskaita LT652140030003009745

Mokėjimo paskirtis – dalyvio Vardenio/-ių Pavardenio/-ių mokestis su medaliu.

 1. Be medalio, užsiregistravus iki gegužės 24, – 1 € grynaisiais starto vietoje galutinės registracijos metu.
 2. Simbolinis dalyvio mokestis su medaliu sumokamas tik pavedimu, be medalio – tik grynaisiais atvykus į renginį (juridiniams asmenims galimas apmokėjimas ir pavedimu). Sąskaitų-faktūrų neišrašome.
 3. Neatvykus į renginį, atsisakius dalyvauti arba neįveikus pasirinktos trasos, dalyvio mokestis negrąžinamas.

 

ŽYGIO TRASOS ĮVEIKIMAS

 1. Trasos:

~15 km, 2-4 val., lengva trasa vaikams ir nepatyrusiems žygeiviams.

~25 km, 4-7 val., vidutinio sunkumo trasa įvairaus pajėgumo žygeiviams

 1. Visi dalyviai startuoja vienu metu 10:00 val. Pavėlavę gali startuoti iki 11:00 val.
 2. Dalyviai turi įveikti pasirinktą trasą iki 17:00 val.
 3. Žygio trasos, kontroliniai ir poilsio punktai žymimi specialiais ženklais, rodyklėmis bei juostomis.
 4. Dalyviai turi žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus.
 5. Įveikdami pasirinktą trasą, dalyviai (komandos) nesivaržo.
 6. Draudžiama, įveikiant pasirinktą trasą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti.

 

DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Privalo laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų.
 3. Privalo informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio.
 4. Draudžiama skleisti politinę propagandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus.
 5. Turi teisę laisvai skleisti savo nuomonę.
 6. Turi teisę laikyti asmenines ir tarnybines transporto priemones Pasieniečių mokyklos teritorijoje.
 7. Turi teisę bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti.
 8. Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

 

APDOVANOJIMAI

 1. Įveikę pasirinktą trasą dalyviai apdovanojami diplomais ir medaliais (juos apmokėję).
 2. Medaliai:

III laipsnio, 1-3 žygiai

II laipsnio, 4-6 žygiai

I laipsnio, 7 žygiai

 

KITOS SĄLYGOS

 1. Pageidaujantys gali atvykti ir apsigyventi Pasieniečių mokykloje žygio išvakarėse gegužės 25
 2. Bus nemokamai skirta vieta palapinei pasistatyti (turėkite savo palapines, miegmaišius ir pan.) arba galėsite apsigyventi imtynių salėje.
 3. Veiks dušai ir tualetai.
 4. Organizatoriai, vadovaudamiesi šiais nuostatais, pasilieka teisę žygio dalyvius diskvalifikuoti.
 5. Žygio startas ir finišas – Pasieniečių mokykloje.