"Žemaitijos keliais"

RĖMĖJAI-03-1-R

RĖMĖJAI-06-R

2018 m. Balandžio 28 d.  PĖSČIŲJŲ ŽYGIS ,,ŽEMAITIJOS KELIAIS“,

SKIRTAS PAGERBTI

Vakarų Lietuvos ,,Kęstučio  ir Žemaičių apygardų, Butigeidžio rinktinės“ partizanus.

 

ŽYGIO TIKSLAS:

Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei;

Ugdyti jaunimo pilietiškumą ir kelti sąmoningumą;

Įtraukti į šį žygį kuo daugiau Lietuvos piliečių, svečių iš užsienio bei jaunimo  ir kitų organizacijų;

Puoselėti istoriją, ugdyti jaunimo ir visuomenės patriotinę sąmonę;

Skatinti keliauti mėgstančius žmones;

Propaguoti  keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;

Supažindinti su Klaipėdos kraštu, jo kultūra, gamta, kultūros paveldu.

 

ORGANIZATORIUS:

 

Renginį organizuoja  Asociacija  „Gargždų jungtinės pajėgos“. Informaciją apie renginį skelbiama – Klaipėdos raj. Laikraštyje „Banga“. http://www.gargzdai.lt/

Kontaktai: Virgilijus Skuodas, 8 698 07123, žygio registracija – el. paštas: gargzdu.jungtinespajegos@gmail.com

 

Žygio medalis

  medalis

 

diplomas

https://www.facebook.com/Asociacija-Gargždų-jungtinės-pajėgos-1862445767372743/?ref=aymt_homepage_panel

 

RĖMĖJAI:

 

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Sąvanorių Sąjunga Klaipėdos skyrius.

LK KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS

Žemaičių Apygardos 3-ioji Rinktinė 302 – pėstininkų kuopa.,

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Vakarų (Jūros) Šaulių 3 – ioji Rinktinė.,

Klaipėdos raj. Savivaldybė;

UAB ,,Akleta“;

UAB „Mars Lietuva“;

UAB ,,Gargždų geležinkelis“;

UAB ,,Gerduva“;

UAB „Litimbera“;

UAB „MiniMagas“;

UAB ,,Prekybos namai“;

 

Saugos tarnyba

UAB ,,Infropiras“;

UAB ,,Palva“;

MARS ;

BK GRUPĖ

UAB ,,SANTECHPREKYBA“;

Kazlauskų  kailių ir odos siuvykla.

 

 

 

PARTNERIAI:

Pėsčiųjų žygių asociacija;

Klaipėdos raj. Laikraštis „Banga“;

Klaipėdos raj. Savivaldybė;

Veiviržėnų seniūnija;

Veiviržėnų bendruomenė;

Kultūrizmo klubas „Viktorija“;

UAB „InfroPiras“;

Martynas Pocius;

Raimundas Norkus

Kęstutis Minelga

Tomas Kliušenkovas

Vytautas Zabrynas

 

RENGINIO PROGRAMA:

 

Balandžio 28 d.

08.30 val. – 09.45 val. Atvykimas ir galutinė registracija,

Atvykus registracijai su savimi turėti žygio galutinės paraiškos kopiją

09.45 val. – 10.00 val. Žygio atidarymas, Klaipėdos raj. Savivaldybės dovanomis apdovanojami žygeiviai – pirmas užsiregistravęs žygeivis, pirma komanda, gausiausia komanda, jauniausias ir vyriausias žygio dalyvis o taip pat ir pirmas užsiregistravęs užsienio pilietis ir kitos nominacijos įveikus pasirinktą žygio atstumą.

MARS LIETUVA – apdovanojimai.

Pirmieji dešimt žygeivių užsiregistravę žygiui su savo augintiniais ir kartu iveikę pasirinktą atstumą jų augintiniai apdovanojami gardžaiais prizais.

         Žygio startas / finišas – 10.00 val. – 20.00 val. Žygis, apdovanojimai, išvykimas.

 

 

LAIKAS IR VIETA:

 

Žygis vyks balandžio 28 d. 2018 m. startas / finišas Jurgio Šaulio gimnazija Mokyklos g.1, Veiviržėnai,  Klaipėdos raj.

 

DALYVIAI:

 

Žygyje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai individualiai ir komandomis. Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą, savo saugumą žygio metu ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

 

REGISTRACIJA IR APMOKĖJIMAS:

 

Išankstinė grupių ir pavienių dalyvių registracija ir apmokėjimas į žygį vykdoma nuo 2018m. kovo 01d. iki 2018 m. balandžio 26d. (imtinai), užsiregistravę po šios datos arba neapmokėję + 2 EUR.

Asociacija „Gargždų jungtinės pajėgos“ ats.sąsk. DNB LT734010051003869770 , Įm.k. 304459413

 

DALYVIO MOKESTIS IR APMOKĖJIMO BŪDAI:

 

Dalyvio mokestis visiems:

Užsiregistravus ir padarius pavedimą iki 2018 04 26 su medaliu ir kaladėle – 25 EUR;

Užsiregistravus ir padarius pavedimą iki 2018 04 26 be medalio – 5   EUR;

Užsiregistravus po 2018 04 26 dienos arba renginio metu + 2 EUR;

Užsiregistravus iki 2018 04 26 ir nepadarius pavedimo mokant vietoje + 2 EUR;

Asmenims iki 12 met. Žygis nemokamas.

 

REKVIZITAI:

 

Asociacijos  „Gargždų jungtinės pajėgos“ įm.k. 304459413

Banko sąsk. DNB LT734010051003869770

 

Darant pavedimą BŪTINA nurodyti vardus ir pavardes už kokius asmenis pervedami pinigai, renginio pavadinimą.

 

INDIVIDUALI  REGISTRACIJA:

 

Vardas, Pavardė

Pilna gimimo data

Tel.nr.

Pasirinktas atstumas

El. Paštas

Medalis Taip arba Ne

Anketą rasite priede.

http://www.sveriga.net/jungtinespajegos/

 

GRUPĖS REGISTRACIJA:

 

Grupės/Komandos  pavadinimas

Word programos lentelėje surašyti grupės narių Vardus, Pavardes, pilną gimimo datą, nurodyti grupės/Komandos vadovą.

Grupės/Vadovo tel.nr.

El.paštas

Medalis prie kiekvieno dalyvio, nurodyti Taip arba Ne

P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdintą galutinį grupės/komandos sąrašą.

Anketą rasite „Gargždų jungtinės pajėgos“ nuorodoje

http://www.sveriga.net/jungtinespajegos/

 

 

ŽYGIO TRASOS ĮVEIKIMAS:

 

22,5 km., 4-6 val., vidutinio sunkumo trasa įvairaus pajėgumo žygeiviams ir labiau patyrusiems 36,5 km., 8-10val. Žygeiviai privalo pasirūpinti tinkama apranga ir avalyne. Abiejose atkarpose bus įveikiamas upelis, gylis 20 / 30 cm.  – tad žygeiviai privalo pasirūpinti plastikiniais maišais,avalynei ir kojoms iki kelių apsimovimui.  Didžioji atkarpų ruožų dalis bus kaimo vieškeliai, žvyrkeliai dalis žygio bus miškais, aplankysime du piliakalnius (Veiviržėnų pil. ir Vyskupiškių pil.) ir kitų lankomų vietų. Startas/Finišas – Jurgio Šaulio gimnazija Mokyklos g.1, Veiviržėnai.

DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ:

 

Privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Privalo laikytis bendros etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių,

Būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką, griežtai laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų;

Privalo informuoti žygio organizatorius apie pasitraukimą iš žygio Tel. 8-698 07123;

Draudžiama skleisti politinę propogandą, šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;

Turi teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti apie tai informavę organizatorius Tel. 8-698 07123;

Dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

 

APDOVANOJIMAI:

 

Diplomas įteikiamas visiems užsiregistravusiems žygio dalyviams, įveikus visą žygio atstumą.

Pasitraukus iš žygio ir neįveikus žygio atstumo – diplomas neįteikiamas.

Užsisakę ir sėkmingai įveikę pasirinktą 22,5 km., ir 36,5 km., atstumą, būsite apdovanoti žygio diplomu ir medaliu/atminimo ženklu/- jeigu paraiškoje nurodėte.

Medaliu/atminimo ženklu/ apdovanojami asmenys:

  • Praėję visą žygio atstumą;
  • Apmokėję medalio/atminimo ženklo/ gamybos išlaidas;
  • Nepažeidę žygio taisyklių;

Žygio dalyviui, griežtai pažeidus nustatytą tvarką, neįvykdžiusiam nustatytų reikalavimų, diplomas, medalis/atminimo ženklas/ ir jo simboliai neįteikiami, o paliekami žygio organizatoriams. Pinigai už medalių gamybą ir startinį mokęstį negrąžinami.

 

DRAUDIMAI:

 

Žygio metu draudžiama:

  • Naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;
  • Bėgti;
  • Skleisti politinę propogandą;
  • Pažeidinėti viešąją tvarką;
  • Pažeidinėti kelių eismo taisykles;
  • Šiukšlinti stovyklų teritorijose, poilsio vietose, žygio maršrute;

Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

 

 

 

 

KITOS SĄLYGOS:

 

Organizatoriai, vadovaudamiesi šiais nuostatais, pasilieka sau teisę žygio dalyvius, nesilaikančių šių nuostatų, diskvalifikuoti;

Žygio STARTAS / FINIŠAS – Jurgio Šaulio gimnazija, Mokyklos g. 1, Veiviržėnai, Klaipėdos raj.

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

 

Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu.

Šias taisykles tvirtina, papildo ir keičia asociacijos valdyba.

RĖMĖJAI-01-R