„Pergalių ir kovų keliais“

Kviečiame į pėsčiųjų žygį „Pergalių ir kovų keliais“

ORGANIZATORIUS:

Pėsčiųjų žygių asociacija Šiaulių regiono skyrius, Grinkiškio seniūnija.

PARTNERIAI: Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla, gen. P.Plechavičiaus 6-oji šaulių rinktinė, Oro gynybos batalionas, Lietuvos gen. P. Plechavičiaus karių sąjunga.

ŽYGIO VIETA:

Tilto g. 43, Grinkiškis, LT-82288 (Grinkiškio pramogų ir šokių salė)

ATSTUMAI:

15, 26, 52 ir 100 km.

REGISTRACIJA  IR  FINIŠAS:

15, 26, 52 ir 100 km žygeiviams  – Tilto g. 43, Grinkiškis, LT-82288 (Grinkiškio pramogų ir šokių salė), Radviliškio r.

STARTAS:

Miestelio aikštė (prie bažnyčios). 10.00 val.

DATA IR LAIKAS:

2017 m. spalio 14 d.

07.00-09.45 val. – atvykimas ir galutinė registracija

09.45-10.00 val. – žygio atidarymas

10.00 val. bendras žygio startas

10.00-22.00 val. – žygis, apdovanojimai 15, 26 ir 52 km žygeiviams, išvykimas

2017 m.  spalio 15 d.  06.00-12.00 val. – žygis, apdovanojimai 100 km žygeiviams, išvykimas.

REGISTRACIJA:

Registracija į žygį vykdoma nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. iki 2017 m. spalio 11 d.,

su MEDALIU nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. iki 2017 m. spalio 8 d.,

 1. paštu: radviliskiozygis@gmail.com

 

INDIVIDUALI REGISTRACIJA:

 • Vardas, Pavardė
 • Pilna gimimo data
 • Telefono nr.
 • Pasirinktas atstumas
 • Kelintas šis žygis (Pergalių ir kovų keliais)
 • Medalis taip arba ne

GRUPĖS REGISTRACIJA:

 • Grupės pavadinimas ir žygio pavadinimas
 • Word programos lentelėje surašyti grupės narių Vardus, Pavardes, pilna gimimo data (jei karių grupė įrašyti karinius laipsnius)
 • Pažymėti grupės vadovą
 • Grupės vadovo tel. nr.
 • Medalis prie kiekvieno grupės nario, nurodyti taip arba ne
 • Pastaboje nurodyti, kad mokėjimas bus atliekamas vietoje, žygio dieną.

P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdinta galutinį grupės sąrašą.

DALYVIO STARTO MOKESTIS:

5€ – startinis mokestis, registracija (tik diplomas), 15, 26, 52, 100 km.

20€ – registruojantis su medaliu  26 ir 52 km. (5€ registracija+ 15€ medalis),

25€ – registruojantis su medaliu 100 km. (5€ registracija+ 20€ medalis),

2€ – registruojant vaikus iki 16 metų amžiaus tik diplomas (dalyvavimas tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).

5€ – papildomas dalyvio mokestis, (baudos mokestis) registruojantis, atvykus žygio dieną (nesiregistravus iš anksto internetu). Ši taisyklė galioja visiems žygio dalyviams.

Dalyvio starto mokesčiai mokami vietoje, atvykus į renginį.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 1. Renginio metu kiekvienas žygio dalyvis privalo dėvėti atšvaitus ar saugos liemenes.
 2. Dalyvio diplomus gausite visi, medalius – tik apmokėję gamybos kaštus ir įveikę pasirinktą atstumą.
 3. Žygio programa, maršrutai, medalis ir kita aktuali informacija bus skelbiama vėliau.
 4. Žygis yra PŽA įskaitinis žygis
 5. FB http://www.facebook.com/pzasociacija bei tinklapyje www.pza.lt

 

ŽYGIO „PERGALIŲ IR KOVŲ KELIAIS“ 2017-10-14

TAISYKLĖS

 

Žygio „Pergalių ir kovų keliais“ ( toliau – žygis) tikslas – plėtoti glaudesnį Lietuvos Respublikos karių ir civilių bendradarbiavimą, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, puoselėti kultūros, istorines tradicijas, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą. Žygis skirtas Lietuvos kariuomenės savanorių pergalės prieš Bermonto kariuomenę atminimui. Žygis organizuojamas kiekvienais metais spalio, lapkričio mėnesį, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 21 dienos. Žygis yra nekomercinis renginys, kuris kiekvienais metais įtraukiamas į Pėsčiųjų žygių asociacijos veiklos planus. Žygyje gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių kariai, civiliai.

Įveikdami maršrutą, žygio dalyviai ir jų grupės nesivaržo.

Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už savo asmeninius daiktus ir sveikatą (Žygio organizacinis komitetas sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį).

 

REGISTRACIJA

 

Žygio dalyviai registruojami pagal pateiktas registracijos formas. Registracijos laikas nurodomas žygio programoje.

 

MAITINIMAS

 

Dalyviai vieną kartą žygio metu vaišinami kareiviška koše ir arbata (įveikus pusę žygio maršruto), papildomu maistu žygeiviai apsirūpina patys.

 

KONTROLĖ

 

Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis: „KONTROLĖ“

Žygio grupių vadai užtikrina, kad grupės narių skaičius, pažymėtas kortelėje, atitiktų grupės sudėtį kiekviename kontrolės punkte.

Atvykus į kontrolės punktą ar finišą, žygio grupės privalo būti pilnos sudėties ir tik tada registruojamos, leidžiama tęsti žygį ar jį užbaigti. Grupės narių skaičiaus pokyčiai fiksuojami kontrolės punkte. Iš grupės kontrolinės kortelės išbraukiami dalyvių, pasitraukusių iš žygio, vardai ir pavardės.

Poilsio vietose  galima apsirūpinti geriamuoju vandeniu, veikiančiuose prekybos taškuose nusipirkti maisto.

 

MARŠRUTAS

 

Žygio maršrutai:

15 km. Grinkiškis – Kryžkelė (kryžius) – Pašušvys – Grinkiškis.

26 km. Grinkiškis – Kryžkelė (kryžius) – Mėnaičiai – Pašušvys – Grinkiškis.

52 km. Grinkiškis – Kryžkelė (kryžius) – Mėnaičiai – Diktariškiai – Dvarčiai – Mėnaičiai – Pašušvys – Grinkiškis.

100 km. Grinkiškis – Kryžkelė (kryžius) – Mėnaičiai – Diktariškiai – Liepiškiai – Polekėlė – Radviliškis – Mėžaičiai – Dvarčiai – Mėnaičiai – Pašušvys – Grinkiškis.

 

 

KOMANDOS, GRUPĖS IR ŽYGIO DALYVIAI

 

Komandos sudėtis:

– komandos vadovas;

– žygio dalyviai (ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 15 asmenų).

Komandos vadovas- palaiko ryšį su organizatoriais, atsako už:

– informacijos, susijusios su komanda, teikimą ;

– pagalbą organizatoriams, sprendžiant komandos administravimo klausimus;

– tinkamą organizatorių nurodymų ir taisyklių vykdymą;

– komandos drausmę;

– žygio dalyvių, kelių eismo taisyklių laikymąsi;

– grupės saugumą visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose;

– tvarką ir švarą kontrolės postuose, žygio trasoje;

 

 

Žygio dalyvis privalo:

 

– laikytis žygio taisyklių;

– laikytis kelių eismo taisyklių;

– turėti atšvaitą, žibintuvėlį ir šviesą atspindinčią liemenę;

– saugoti savo asmeninius daiktus;

– informuoti vadovą (organizatorius) apie pasitraukimą iš žygio;

– susižeidus ar sutrikus sveikatai, kreiptis į medikus.

 

DRAUDIMAI

 

Žygio metu draudžiama:

– naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis;

– bėgti;

– skleisti politinę agitaciją;

– pažeidinėti viešąją tvarką;

– pažeidinėti kelių eismo taisykles;

– šiukšlinti kontrolės postuose, poilsio vietose, žygio maršrute;

– vartoti alkoholinius gėrimus.

 

REIKALAVIMAI

 

Žygio metu privaloma tvarkinga sportinė ar civilinė apranga.

Kariai dėvi tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles arba tvarkingą sporto ar civilinę aprangą.

Visi žygio dalyviai privalo turėti atšvaitus ant rūbų ir šviesą atspindinčią liemenę.

Žygio dalyviai, pažeidę šias taisykles, diskvalifikuojami.

Žygio metu gali būti pateikti ir kiti nurodymai bei reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalo vadovautis.

 

FINANSAI

 

Žygis finansuojamas dalyvių (startinis mokestis) bei žygio rėmėjų lėšomis. Žygio dalyviai apmoka medalių gamybos išlaidas.

 

APDOVANOJIMAI

 

Diplomas įteikiamas dalyviams, įveikusiems 15 km. visą žygio maršrutą.

Medaliu apdovanojami asmenys:

– įveikę visą žygio maršrutą 26, 52 ir 100 km;

– apmokėję medalio gamybos išlaidas;

– nepažeidę žygio taisyklių.

Žygio dalyviui, neįvykdžiusiam nustatytų reikalavimų, medalis ar jo simboliai neįteikiami, o paliekami žygio organizatoriui.

Pinigai už medalių ar jų simbolių gamybą negrąžinami.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu. Šių taisyklių papildymo ir pakeitimo iniciatyvos teisę turi Pėsčiųjų žygių asociacija.

Kontaktai:

Atsakingas už organizaciją, Nerijus 865767576;

Atsakingas už trasas, Virginijus 865031609.

 

 

SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS VISI DALYVIAI PRIVALO SUSIPAŽINTI. GRUPĖS VYRESNYSIS STARTO VIETOJE PATEIKIA DALYVIŲ SĄRAŠĄ SU PARAŠAIS, PATVIRTINANČIAIS SUSIPAŽINIMĄ SU TAISYKLĖMIS.

kovu pergaliu