,,Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais”

 

atnaujintas

,,Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais”  NUOSTATAI:

 

Ketvirto ,,Protėvių valdovų ir partizanų kovų keliais žygio” Lietuvos Laisvės Kovos  Sąjūdžio Tauro apygardos vadui kapitonui Aleksandrui Grybinui-Faustui 1948-1949 m. Atminti.

ŽYGIO VIETA:

2017-02-11 d. Šaltinėlio g. 1, Višakio Rūda, Kazlų Rūdos sav. Višakio Rūdos parapijos salė.

TIKSLAI:

   Vienyti karių, sukarintų struktūrų pareigūnų ir civilių bendravimą, bendradarbiavimą tarp institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų, bendruomenių, jaunimo organizacijų;

   Ugdyti jaunimo pilietiškumą, kelti sąmoningumą;

   Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei, prisiminant jos kovą už laisvę ir nepriklausomybę;

   Įtraukti į šį žygį kuo daugiau Lietuvos piliečių, svečių iš užsienio bei jaunimo organizacijų;

   Puoselėjant istoriją ir tarpukario Lietuvos partizanų, karių tradicijas pagerbti karius savanorius bei ugdyti jaunimo istorinę – patriotinę sąmonę;

   Skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi tuo pačiu ir pabendrauti, susipažinti;

   Propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą;

   Tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą;

   Žygio išvakarėse rengti – organizuoti istorines viktorinas (internetinėje erdvėje, rašinių bei piešinių konkursus) mokyklų moksleivių amžiaus grupėse (Lazdijų, Marijampolės, Kalvarijos ir kitur). Geriausius darbus skelbiant spaudoje.

 

ATSTUMAI:  ~ 22, 35 km

22 km. startas ir finišas: Startas Višakio Rūda,-Šaltinėlis,-Žalgirio rinktinės vado ltn. Felikso Žindžiaus-Tigro  žūties vieta,-Paminklas Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanams atminti,-Žalgirio rinktinės vado Jono Kleizos-Žalvario žūties vieta,-Partrizanų Sutkų šeimos žuvimo vieta.

35km. Startas Višakio Rūda,- Šaltinėlis,-Žalgirio rinktinės vado ltn. Felikso Žindžiaus-Tigro žūties vieta,-Liepa Motinėlė,-Putino Jūrininko-Slapuko žūties vieta,-Tauro apygardos vado plk. Aleksandro Grybino-Fausto žūties vieta ir bunkeris,-Paminklas Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanams atminti,-Žalgirio rinktinės vado Jono Kleizos-Žalvario žūties vieta,-Partizanų Sutkų šeimos žuvimo vieta.

ORGANIZATORIUS

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės apskrities skyrius, Lietuvos Šaulių Sąjunga.

PARTNERIAI:
Pėsčiųjų žygių asociacija (PŽA)
Kazlų Rūdos šaulių 407 kuopa
Kalvarijos šaulių 401 kuopa
Višakio Rūdos klebonas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas

STARTAS IR FINIŠAS:

Šaltinėlio g. 1, Višakio Rūda, Kazlų Rūdos sav., Višakio Rūdos parapijos salė.

DATA IR LAIKAS:

2017 vasario 11 d.:

06.00-09.45 val. – atvykimas ir galutinė registracija

09.45-10.00 – žygio atidarymas

10.00-20.00 val. – žygis, apdovanojimai, išvykimas

REGISTRACIJA:

Registracija į žygį vykdoma nuo 2017 m. sausio 8 d.  iki vasario 8 d. (registracija su MEDALIU vykdoma nuo 2017 m. sausio 8 d. iki sausio 15 d.) elektroniniu paštu: info@pza.lt

 

INDIVIDUALI REGISTRACIJA:

– Vardas, Pavardė

– Pilna gimimo data

– Telefono nr.

– Pasirinktas atstumas

– Medalis taip arba ne

 

GRUPĖS REGISTRACIJA:

– Grupės pavadinimas ir žygio pavadinimas

– Word programos lentelėje surašyti grupės narių Vardus, Pavardes, pilna gimimo data (jei karių grupė įrašyti karinius laipsnius)

– Pažymėti grupės vadovą

– Grupės vadovo tel. nr.

– Medalis prie kiekvieno grupės nario, nurodyti taip arba ne

– Pastaboje nurodyti, kad mokėjimas bus atliekamas vietoje, žygio dieną.

P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu, pateikia atspausdinta galutinį grupės sąrašą.

 

DALYVIO STARTO MOKESTIS:

17 € – registruojantis su medaliu 35 km. 22 km. (dalyvavimas tik nuo 16 metų, jaunesni tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).

5 €- registruojantis diplomas 35 km. arba 22 km. (dalyvavimas tik nuo 16 metų, jaunesni tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).

2 € – vaikams iki 16 metų amžiaus 22 km. (dalyvavimas tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).

+ 2 € – papildomas dalyvio mokestis (visoms vėlyvoms registracijoms po aukščiau nurodytų registracinių terminų, taip pat registruojantis žygio dieną). Ši taisyklė galioje visiems žygio dalyviams.

 

APMOKĖJIMAS:

Dalyvio starto mokestį

apmokamas grynais vietoje, atvykus į renginį, galutinės registracijos metu.

Juridiniams ar fiziniams asmenims pagal poreikį išrašome pinigų priėmimo kvitus, galutinės registracijos metu renginio dieną.

 

KONTROLĖ:

Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis „KONTROLĖ“. Kontrolės posto dalyviai, žygio korteles atžymės.

 

REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS:

Laikytis nustatytų žygio taisyklių;

Eidami keliais, laikytis kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;

Saugoti savo asmeninius daiktus, sveikatą;

Informuoti grupės vadovą arba žygio organizacinį komitetą apie savo pasitraukimą iš žygio;

Žygio dalyvis susižeidęs arba sutrikus sveikatai privalo kreiptis į medikus;

Pageidautina, kad kariai dėvėtų tvarkingą karinę uniformą, atitinkančią uniformos dėvėjimo taisykles. Civiliams dėvėti tvarkingą laisvalaikio žiemos sąlygomis pritaikytą aprangą.

Žygio metu dalyviams gali būti nurodyti ir kiti žygio organizatorių reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis žygio metu.

DRAUDIMAI:

Žygio metu draudžiama:

Naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;

Skleisti politinę propagandą;

Pažeidinėti viešąją tvarką;

Pažeidinėti/nesilaikyti kelių eismo taisyklių, pėsčiųjų pareigos;

Šiukšlinti žygio maršrute, kontrolės/poilsio punktuose.

 

FINANSAI:

Žygis finansuojamas žygio dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis, žygio partnerių savanoriška veikla. Žygio dalyviai apmoka žygio organizavimo išlaidas.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Renginio metu būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dalyvio diplomus gausite visi įveikę pasirinktus atstumus, nepažeidę šių taisyklių, o medalius – tik juos apmokėję.

Pageidaujantiems atvykti vasario 10 d. (žygio išvakarėse) bus suteikta galimybė pernakvoti parapijos salėje už simbolinį 2 e. mokestį. pinigai skiriami Višakio Rūdos parapijai, nakvynės vieta Šaltinėlio g. 1, Višakio Rūda, Kazlų Rūdos sav.  (turėti miegmaišius ir pan.).

Žygio metu 2017 m. vasario 11 d. veiks maitinimo taškai ir tualetai.

Žygio dalyvių amžius neribojamas. Dalyviai jaunesni nei 18 metų amžiaus žygyje dalyvauja kartu su suaugusiaisiais, už juos atsako lydintieji suaugusieji.

Kontrolės postuose bus vaišinama karšta arbata, todėl asmeniškai turėti puodelius;

Veiks parduotuvės;

Žygio programa, maršrutai, medalis ir kita aktuali informacija bus skelbiama  http://www.facebook.com/pzasociacija bei tinklapyje www.pza.lt

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

Žygio dalyviai privalo susipažinti su žygio taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu;

Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, sveikatą;

Žygio taisykles tvirtina, pakeičia, papildo tik žygio organizatoriai.

Oficiali, patvirtinta žygio informacija, žygio atnaujinimai ar pakeitimai skelbiami oficialiame Pėsčiųjų žygių asociacijos tinklalapyje www.pza.lt, Facebook paskyroje: http://www.facebook.com/pzasociacija bei VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ tinklapyje.  Už trečiųjų šalių paskelbtą netikslią žygio informaciją žygio organizatoriai neatsako.

 

KONTAKTAI:

Organizatorių kontaktai

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos  Vinco Kudirkos Marijampolės apskrities skyrius

Vytauto g. 72

Marijampolė, LT-68283, Lietuva

Tel. nr.: +370 68214958

El. pšt: e.rachimas@gmail.com

www.pza.lt

MARIJAMPOLES-2017-FAUSTAS medalis2