„KNYGNEŠIŲ KELIAIS“

Žygį organizuoja Kurtuvėnų regioninis parkas ir Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla. Partneriai: Pėsčiųjų žygių asociacija.

Žygio vieta: Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių rajonas.

Atstumai: 17, 25, 33 ir 48 km.

Startas ir finišas: Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių rajonas.

Programa.

Data: 2015 m. gegužės 9 d.

08.00 – 09.30 val. – atvykimas ir galutinė registracija;

12.3. 09.45 – 10.00 val. – žygio atidarymas;

12.4. 10.00 val. –  bendras žygio startas;

12.5. 10.00 – 19.00 val. žygis, apdovanojimai, išvykimas.

PĖSČIŲJŲ ŽYGIO  „KNYGNEŠIŲ KELIAIS“ NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 1. Pėsčiųjų žygio „KNYGNEŠIŲ KELIAIS“ (toliau žygis) nuostatai nustato žygio tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką.
 2. Žygis skiriamas Knygnešystei, kuri įvardijama kaip XIX a. Lietuvos kultūros fenomenas, paminėti. 2004 m. UNESCO knygnešystę įvardijo kaip unikalų ir pasaulyje atitikmenų neturintį reiškinį. Spaudos draudimas Lietuvoje truko 40 metų (1864-1904m.). Slapta lietuviška spauda buvo gabenama iš tuometinės Prūsijos, Mažosios Lietuvos į Lietuvos teritoriją. Pirmąją slaptą knygnešių organizaciją įkūrė Žemaičių vyskupas M. Valančius. Lietuviškos spaudos platinimą Kurtuvėnų apylinkėse aktyviai organizavo Povilas Višinskis, bajoras, dvarininkas, Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis – Pūtvis. Netoli Kurtuvėnų esantis Girnikų kalnas mena pirmąsias spaudos atgavimo metines ir kun. Juozo Tumo – Vaižganto pašventintą kryžių. Pėsčiųjų žygyje „Knygnešių keliais“ kviečiame patirti knygnešių išgyvenimus, pažinti kultūrines, istorines vietoves, susijusias su knygnešių veikla.
 3. Žygyje galima dalyvauti individualiai ir komandomis. Žygio dalyviai per nurodytą laiką turi įveikti pasirinktą atstumą. Įveikdami pasirinktą atstumą, žygio dalyviai ir komandos nesivaržo.
 4. Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus.
 5. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

 

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Žygio tikslas – įprasminti knygnešių atminimą, paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
 2. Žygio uždaviniai:

7.1. skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą;

7.2. skatinti bendradarbiavimą tarp įstaigų, organizacijų, bendruomenių;

7.3. ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;

7.5. skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą.
III. ORGANIZAVIMAS

 

 

 1. Žygį organizuoja Kurtuvėnų regioninis parkas ir Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla. Partneriai: Pėsčiųjų žygių asociacija.
 2. Žygio vieta: Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių rajonas.
 3. Atstumai: 17, 25, 33 ir 48 km.
 4. Startas ir finišas: Parko g. 2, Kurtuvėnai, Šiaulių rajonas.
 5. Programa.

12.1. Data: 2015 m. gegužės 9 d.

12.2. 08.00 – 09.30 val. – atvykimas ir galutinė registracija;

12.3. 09.45 – 10.00 val. – žygio atidarymas;

12.4. 10.00 val. –  bendras žygio startas;

12.5. 10.00 – 19.00 val. žygis, apdovanojimai, išvykimas.

 

 1. REGISTRACIJA

 

 1. Registracija į žygį vykdoma nuo 2015m. balandžio 8 d. iki 2015 m. gegužės 3 d. (registracija pageidaujantiems MEDALIO, vykdoma nuo 2015 m. balandžio 8 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.) e. paštu: kurtuvenuzygis@gmail.com.
 2. Individuali registracija:

 

Vardas, Pavardė

Pilna gimimo data

Telefono nr.

Pasirinktas atstumas

Medalis: taip arba ne

 

 1. Grupės registracija:

 

Grupės  pavadinimas

„Word“ programos lentelėje surašyti grupės narių vardus, pavardes, pilną gimimo datą (jei karių grupė, įrašyti karinius laipsnius)

Nurodyti grupės vadovo vardą, pavardę, tel. Nr.

Prie kiekvieno grupės nario nurodyti, ar užsakytas medalis, („ taip“ arba „ne“)

Prie kiekvieno grupės dalyvio nurodyti kokį atstumą eis.

P.S. Grupės vadovas galutinės registracijos metu  pateikia atspausdintą grupės sąrašą su asmenų parašais.

 

 1. DALYVIO STARTO MOKESTIS

 

 1. Dalyvio starto mokestis:

16.1. 22 Eur ( Diplomas + medalis  25, 33, 48 km. ( savarankiškai dalyvauti leidžiama  nuo 16 metų, jaunesniems –  tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).
16.2.  5 Eur ( Diplomas, 17, 25, 33, 48 km. ( savarankiškai dalyvauti leidžiama nuo 16 metų, jaunesniems – tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).

16.3. 2 Eur  – vaikams iki 16 metų amžiaus – 17 km. (dalyvauti leidžiama tik su tėvais, globėjais, grupių vadovais).

16.4. 2 Eur – papildomas dalyvio mokestis, registruojantis žygio dieną. Ši taisyklė galioje visiems žygio dalyviams.

 1. Dalyvio starto mokestis mokamas vietoje, atvykus į renginį.
 2. Juridiniams ar fiziniams asmenims pinigų priėmimo kvitai išrašomi renginio dieną.

 

 1. PAPILDOMA INFORMACIJA

 

 1. Renginio metu kiekvienas žygio dalyvis privalo dėvėti atšvaitus ar saugos liemenes.
 2. Dalyvio diplomai įteikiami visiems žygio dalyviams,  medaliai – tik apmokėjus gamybos kaštus ir įveikus pasirinktą  atstumą.
 3. Žygio programa, maršrutai, medalis ir kita aktuali informacija bus skelbiama FB http://www.facebook.com/pzasociacija bei tinklapyje www.pza.lt
 4. Žygį planuojama įtraukti į PŽA įskaitinių žygių sąrašą nuo kitų metų.

_______________

Marsrutai

Knygnešiai diplomas be medalio - Copy

Medalis