Pagrindinis » 2016 » balandžio

Monthly Archives: balandžio 2016

„KNYGNEŠIŲ KELIAIS“

PĖSČIŲJŲ ŽYGIO  „KNYGNEŠIŲ KELIAIS“ NUOSTATAI

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Pėsčiųjų žygio „KNYGNEŠIŲ KELIAIS“ (toliau žygis) nuostatai nustato žygio tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką.
  2. Žygis skiriamas Knygnešystei, kuri įvardijama kaip XIX a. Lietuvos kultūros fenomenas, paminėti. 2004 m. UNESCO knygnešystę įvardijo kaip unikalų ir pasaulyje atitikmenų neturintį reiškinį. Spaudos draudimas Lietuvoje truko 40 metų (1864-1904m.). Slapta lietuviška spauda buvo gabenama iš tuometinės Prūsijos, Mažosios Lietuvos į Lietuvos teritoriją. Pirmąją slaptą knygnešių organizaciją įkūrė Žemaičių vyskupas M. Valančius. Lietuviškos spaudos platinimą Kurtuvėnų apylinkėse aktyviai organizavo Povilas Višinskis, bajoras, dvarininkas, Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas Vladas Putvinskis – Pūtvis. Netoli Kurtuvėnų esantis Girnikų kalnas mena pirmąsias spaudos atgavimo metines ir kun. Juozo Tumo – Vaižganto pašventintą kryžių. Pėsčiųjų žygyje „Knygnešių keliais“ kviečiame patirti knygnešių išgyvenimus, pažinti kultūrines, istorines vietoves, susijusias su knygnešių veikla.
  3. Žygyje galima dalyvauti individualiai ir komandomis. Žygio dalyviai per nurodytą laiką turi įveikti pasirinktą atstumą. Įveikdami pasirinktą atstumą, žygio dalyviai ir komandos nesivaržo.
  4. Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo sveikatą ir asmeninius daiktus.
  5. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji.

Read more…